چاپ چرم
چاپ چرم امروزه چرم  در صنعت لباس و پوشاک و همچنین مدیاهای تبلیغاتی کاربرد چشمگیری دارد. بطوریکه چرم در چاپ دیجیتال هم به طور گسترده ای استفاده می شود و تصاویر و اشکال مورد نیاز توسط دستگاه چاپ در رنگ ها و شکل های مختلف بر روی انواع متریال چرم صورت می گیرد.  شما می توانید ب ...

تلفن:65238041-65238202

کد پستی: 3355166781

ایمیل: ikhatoonchap@gmail.com

سایت: www.khatonchap.com www.khatonchap.ir